Your personal background.
Český důchodce je buď v hospodě, nebo u počítače. Patřím k těm druhým...
Your opinions about Citizen Science Grid
Po pravdě, chtěl bych si rozmnožit svou sbírku medailí... jsem na to slušně vyzbrojen: AMD Ryzen 1800X a dvěma grafikami GTX1080.
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day:I like this profile
Alert administrators to an offensive profile:I do not like this profile
Account dataView
TeamCzech National Team