Name Total creditRecent average credit Country
1) kjyu 4,965,226 40,539.66 Taiwan
2) KaOhChen 3,055,668 7,204.66 Taiwan
3) BobCHEN 1,045,874 3,567.17 Taiwan
4) Vinson 1,557,803 1,434.54 Taiwan
5) Lawrence Wang 1,868,263 288.63 Taiwan
6) Zhuang sir 30,798,030 237.29 Taiwan
7) Profile EarlyBird@Zircons 1,506,510 107.93 Taiwan
8) Swilly 21,019 1.45 Taiwan
9) alexpon 1,434,437 0.33 Taiwan
10) Alberthuang 74,946 0.17 Taiwan
11) johnny 13,937 0.10 Taiwan
12) LaNew-Bears 95 0.10 Taiwan
13) Kelly 1,161,088 0.10 Taiwan
14) jimmy 72 0.10 Taiwan
15) GrTh 1,234 0.10 Taiwan
16) User 95 0.10 Taiwan
17) Martin 190 0.10 Taiwan
18) ransfei89 95 0.10 Taiwan
19) USER 1,685 0.10 Taiwan
20) Admin 285 0.10 Taiwan
Next 20