Name Total creditRecent average credit Country
1) olix77 2,290,784 0.09 Poland
2) Robert7NBI 151,354 0.03 Poland
3) theho 43,111 0.10 Poland
4) 3Rni 22,365 0.10 Poland
5) moriakaice 12,630 0.09 Poland
6) sesef 4,005 0.00 Poland
7) kubicz 1,674 0.09 None
8) bellialuss 976 0.10 Poland
9) marek 547 0.09 Poland
10) Profile _MaRiO[PNT] 38 0.00 Poland