Khbvptr

Team info
DescriptionKhbvptr blog cây cảnh & nhà ở của kỹ sư nông nghiệp Mơ Kiều hiện đang công tác tại đại học nông lâm. https://khbvptr.vn/ khbvptr.vn còn chia sẻ về cách trồng và chăm sóc cây, thực vât rừng, cách nuôi và chăm sóc động vật rừng với mục đích mang đến một môi trường xanh sạch đẹp cho không gian sống của chúng ta. Chúng tôi luôn mong đợi các giải pháp về chăm sóc cây trồng, trồng rừng và bảo vệ môi trường của các bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi qua email info@khbvptr.vn bất cứ khi nào.
GG Profile https://www.blogger.com/profile/12702595476910824106
Blogger https://khbvptrvn.blogspot.com/
Instagram https://www.instagram.com/khbvptr/
Wordpress https://khbvptr.wordpress.com/
Mozello http://khbvptr.mozello.com/
Scholar https://scholar.google.com/citations?user=QyAgaH8AAAAJ&hl
Pearltrees https://www.pearltrees.com/khbvptr
Dribble https://dribbble.com/khbvptr
getpocket https://getpocket.com/@khbvptr
pinterest https://www.pinterest.com/khbvptr/
Webflow https://webflow.com/khbvptr
twitter https://twitter.com/khbvptr
Tumblr https://khbvptr.tumblr.com/
Diigo https://www.diigo.com/user/khbvptr
folkd https://www.folkd.com/user/khbvptr
youtube https://www.youtube.com/channel/UCpprC9-0jr3noGRc2KZPQ0A
Scoop it https://www.scoop.it/u/khbvptr
Flickr https://www.flickr.com/people/khbvptr/
Deviantart https://www.deviantart.com/khbvptr
500px https://500px.com/p/khbvptrvn/
Aboutme https://about.me/khbvptr/
Scribd https://www.scribd.com/user/527527628/KHBVPTR
vi.gravatar https://vi.gravatar.com/khbvptr
instapaper https://www.instapaper.com/p/khbvptr
Reddit https://www.reddit.com/user/khbvptr
plurk https://www.plurk.com/khbvptr
soundcloud https://soundcloud.com/khbvptr
Evernote https://www.evernote.com/shard/s351/sh/b7af5e4e-2d15-678b-18f0-f4174b0eb3a7/24155c3e6267ceed8afc5df59457b96b
vimeo https://vimeo.com/user126322219
behance https://www.behance.net/bvptrkh
Trello https://trello.com/bvptrkh
Folders https://drive.google.com/drive/folders/1JMqgaq7sf1DsdrSfX0Qr3kKxY98LbE-_
Googlesite https://sites.google.com/view/khbvptr
Drawings https://docs.google.com/drawings/d/1Y9hGH1iQAIxWaGEEokqkBPCW9pOI8RakT9a-rlDwjZ8/
Preseantation https://docs.google.com/presentation/d/1XeRJ9gkQwFJ3C41F1yrzYZyndvzuKxWrEKcsB3WdtU4/
Documents https://docs.google.com/document/d/1MVeN9IcLB68bhLFh76lGEV0CSh9AuJJVAQQ7yXbL1TU/
Spreadsheet https://docs.google.com/spreadsheets/d/10vzrNnVolOqcrFWVjIRBDHMBQyWa4N99gJTOsMiXuFQ/
Form https://docs.google.com/forms/d/1BKCA8NumOj9Yy-Krw2K8rm4EKQdQnrTFV3tC6cTsp-c/
Liên hệ GGsite https://sites.google.com/view/khbvptr/lien-he
Trang chủ GGsite https://sites.google.com/view/khbvptr/
video Youtube https://www.youtube.com/watch?v=qUomNO2B2Kk
Maps https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Mv5O4wp7PvGdba0FuP4ZerOj5hjkeqI4&usp=sharing
mybluemix https://simple-toolchain-20210130040328598.mybluemix.net/
Created13 Feb 2021
Web sitehttp://khbvptr.vn/
Total credit0
Recent average credit0
DNA@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
SubsetSum@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Wildlife@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Cross-project statsBOINCstats.com
Free-DC
SETIBZH
CountryUnited States
TypeUniversity or department
Members
Founder khbvptr
New members in last day0
Total members1 (view)
Active members0 (view)
Members with credit0 (view)