Team info
Descriptionהכתיבה מתנהלת זה שגגי האותיות נוגעים בשרטוט, ואולם תחתית רגלי הכתוב נוחתות באומדן לחצי השורה. לכתחילה אין לציין חיצוניים לשרטוט התוחם את אותה הצדדים, 3 סימני אלפבית. בדיעבד בגדול או גם חיבר מילה חיצוניים לשרטוט כשרה. לחילופין יש להקפיד בשמות הקודש אינן לציין למעלה משתי אותיות מבחוץ לשרטוט, דבר הפוסל רק את עיתון התורה. או אולי נכתב ע"י אות אחת בלבד, או אולי את אותם שמות הקודש בשלמותם מחוץ לשיטה – חוקי. תפירה בסיום יצירת אשר כתוב בעניין הקלף, תופרים את אותן היריעות יחד עם זאת לזו יחד גיד. התפירה מאפשרת להתבצע לשמה. אחר היריעה המרכזית והאחרונה תופרים לעץ הסביבה, מומלץ שטחים שנשים שיש תופרות את היריעות4. תיק לספר תורה טוניסאי
Created21 Nov 2020
Total credit0
Recent average credit0
DNA@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
SubsetSum@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Wildlife@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Cross-project statsFree-DC
BOINCstats.com
SETIBZH
CountryBangladesh
TypeNone
Members
Founder GloriaLane8
New members in last day0
Total members1 (view)
Active members0 (view)
Members with credit0 (view)