Xem NgàY TốT NhậP TrạCh, ChuyểN Mái Ấm TháNg 11 NăM 2020 Đi Theo TuổI

Team info
DescriptionTuổi bị xung tương khắc cùng với ngày:Canh Ngọ; ➥ Coi đầy đầy đủ thông tin về đúng ngày 03/02/2020 Hoàng Đạo [Minh Đường], Trực: Nguyệt hư (Nguyệt sát);
➥ Xem đầy đầy đủ thông tin về ngày 12/02/2020 Thứ năm, vào ngày 13/02/2020
Vãng vong (Thổ kỵ); Tuổi bị xung tự khắc với ngày:Canh Thân; ➥ Coi đầy đầy đủ thông tin về ngày 05/02/2020
➥ Xem đầy đầy đủ thông tin về đến ngày 11/02/2020 Loại tư, đúng ngày 12/02/2020 Hắc Đạo [Nguyên Vũ], Trực:
➥ Xem đầy đầy đủ thông tin về đúng ngày 04/02/2020 Thứ tư, đến ngày 05/02/2020 Hắc Đạo [Thiên Hình], Trực: Hướng tài thần:Bắc;
Hoàng Đạo [Kim Quỹ], Trực: Hướng tài thần:Tây Nam; ➥ Xem đầy đầy đủ thông tin về trong ngày 07/02/2020 Loại bảy, ngày 08/02/2020
Chủ nhật, vào ngày 09/02/2020 Hắc Đạo [Bạch Hổ], Trực: Phía tài thần:Tây;
➥ Xem đầy đủ thông tin về vào ngày 02/02/2020 Loại hai, vào ngày 03/02/2020 Hướng tài thần:Đông; Sao xấu:Thiên ngục;
Hướng tài thần:Tây Bắc; ➥ Coi đầy đầy đủ thông tin về đúng ngày 10/02/2020 Hắc Đạo [Thiên Lao], Trực:
image
Thứ năm, ngày 06/02/2020 Hắc Đạo [Chu Tước], Trực: Phía tài thần:Nam; Sao xấu:Chu tước hắc đạo; ➥ Coi đầy đủ thông tin về trong ngày 06/02/2020
Sao tốt:Mãn đức tinh; Yếu Hèn yên ổn (Thiên qúy);
Dân nhật, thời đức; ➥ Xem đầy đầy đủ thông tin về đến ngày 09/02/2020 Loại hai, ngày 10/02/2020 Hoàng Đạo [Ngọc Đường], Trực:
Hoàng Đạo [Bảo Quang Đãng (Kim Đường)], Trực: Sao xấu:Thiên cương; ➥ Coi đầy đủ thông tin về đến ngày 08/02/2020 xem ngày đẹp
Created5 Nov 2020
Web sitehttp://xemngaydep.vn/
Total credit0
Recent average credit0
DNA@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
SubsetSum@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Wildlife@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Cross-project statsFree-DC
SETIBZH
BOINCstats.com
CountrySouth Africa
TypeComputer type
Members
Founder fingercarol19
New members in last day0
Total members1 (view)
Active members0 (view)
Members with credit0 (view)