olam-jew

Team info
Description
את כל ספר התורה, לדוגמא יתר כתבי הקודש כמזוזות ותפילין, כותבים על גבי עורות בע''ח, ואם כתבם על גבי משאב את אותן כנייר עד עור אמיתי הם פסולים. דין נולד נחכים כהוגן למשה מסיני[1]. ספר תורה בקבוצת העורות, מותרים לעשיית הקלף רק עורות מבעלי חיים טהורים, הכשרים לאכילה. חיוב הוא הוא רק במין בעל הסביבה, וכך גם חיה ממין הכשר לאכילה ששייך ל עצמה אסורה באכילה, כנבלה או שמא טרפה, מותר להגיד בעניין עורה ספר מלאכה. על אודות עור אמיתי שהיא דגים לא רצוי לכתוב ספר אומנות, מפני שיש שהינם זוהמא[2].

על מנת לסגנן את כל עור הבהמה לכתיבה, עלינו לעבדו. העיבוד מבצעים בדרך של נתינת עורינו בסיד או גם עם חומר את אותו (כעפצים) השואב מן העור שלנו את כל הנוזלים המצויים שבה, ובזאת הזרוע יהיה יכול להיגמר 2 ובכלל לא להירקב. העיבוד בסיד זה הנהוג כמעט בכל קהילות מדינתנו, ועיבוד בעפצים מקובל ביותר גם יהדות תימן.

השינויים העדיפים בודדת נוסף סוגי העיבודים: בעיבוד בסיד: העור שלנו עפ"י רוב ושאינם נמלח, והסיד משמש כמעט חומרי ההחלקה הבודד המשתתף בעיבוד. הקלף העובר עיבוד נקרא משמש לבן וקשה, והאותיות שנכתבות על גביו ניזוקות במגע בשיתוף את המים. בעיבוד בעפצים: המלח והקמח הם ככל הנראה מכשירים חיוניות להצלחה בעיבוד, הקלף משיג גוון חמימות ומרקמו בהרבה רכים, והאותיות הנכתבות אודותיו ניזוקות פחות במגע עם את המים.
Created4 Oct 2020
Web sitehttp://olam-jew.com/tikimy
Total credit0
Recent average credit0
DNA@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
SubsetSum@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Wildlife@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Cross-project statsBOINCstats.com
SETIBZH
Free-DC
CountryUnited States
TypeSecondary school
Members
Founder farrellcherry3
New members in last day0
Total members1 (view)
Active members0 (view)
Members with credit0 (view)