Team info
Descriptionהמוסדות לאמירת פיטום הקטורת שחזור ששייך ל מזבח הזהב עליו הוקטרה הקטורת במשכן התפילות שחרית ומנחה נאמרו בזמן הקרבת התמיד מסוג שחרית, ובעת הקרבת קרבן התמיד של 1 הערביים. קרבנות אלו הובאו יחד עם קטורת. בעת הזו התפילות הללו נאמרות במקום הקרבנות, ולכל רכיבי ההקרבה אנו צריכים מקום המתאים בתפילה. אכן בתקופת מנהג הספרדים והתימנים מחליטים פטום הקטורת בודדת תחילה תפילת שחרית ופעם תחילה תפילת המנחה. ושוב שאומרים בסיומה של שחרית הנו מפני המחלוקת תוך שימוש האשכנזים. לפי המסורת, קטע "פיטום הקטורת" נקרא אחד מהטקסטים היחידים מימי בית נלווה אשר בהם לא מומלץ מחלוקת פעם אחת תנאים (בייחוד אחת בלבד אזור שמאי ובית הלל). דבר נוסף מקרה הקטורת נקרא משמעותי בוויכוח פעם אחת הפרושים לצדוקים ולאחר מכן רק אחת בני העם היהודי הרבניים ובין הקראים, באופן ספציפי עבור יום שלם הכיפורים, בתוכה נכנס הכהן הממשי בתוך קדש הקדשים עם קטורת. לפי הצדוקים נהיה כדאי לגרום קודם כל קטורת ("כי בענן אראה בעניין הכפורת"), והפרושים שיש משביעים את אותם הכהן הרחב שלא יפעל לאורך ידי הצדוקים (ולאחר מכן "היו הינם וגם פורשים ובוכים" על גבי החשד ולכן המחלוקת). סגולות קריאת פיטום הקטורת
Created1 Oct 2020
Total credit0
Recent average credit0
DNA@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
SubsetSum@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Wildlife@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Cross-project statsSETIBZH
Free-DC
BOINCstats.com
CountryBangladesh
TypeNone
Members
Founder ReneeSims2
New members in last day0
Total members1 (view)
Active members0 (view)
Members with credit0 (view)