کارهای تولیدی سودآور

Team info
Descriptionپیشنهاد کار تولیدی ✔ کارهای تولیدی سودآور ✔ مشاغل سودآور در ایران ✔ کسب و کارهای پرسود: https://sargonstone.com/2020/01/05/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C/
Created31 Jan 2020
Web sitehttp://https://sargonstone.com/2020/01/05/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C/
Total credit0
Recent average credit0
DNA@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
SubsetSum@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Wildlife@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Cross-project statsSETIBZH
Free-DC
BOINCstats.com
CountryIndonesia
TypeNone
Members
Founder ae77zybin
New members in last day0
Total members1 (view)
Active members0 (view)
Members with credit0 (view)