Team info
Descriptionתיקים לומר תורה כתיבת ספר תורה עד מאוד מיוחדת ומרגשת כל אחד שמתחיל את כל התהליך זה בהחלט שהיא הכתיבה מחכה בכליון עיניים מתי כבר ספר התורה יהיה מוכן בצורה הכשרה והמהודרת שיש, מתכוננים כמובן את ההכנסת עיתון תורה שזה עם כל הפרטים שזה התהלוכה, הרכב המקושט והמפואר, השירים, הריקודים, האורחים והמוזמנים, פרסומים וכמובן סעודת המצווה. See about Jewish כאשר הסופר סיים לכתוב בשעה טובה את כל עיתון התורה קיימים השלב של בחירת התיק לספר מקצוע. אזי ספר התורה כתוב ומוכן על הקלף, הגיע השלב האחרון החשוב של בחירת תיק לספר תורה. כיוון שספר התורה הינו קלף קדוש במיוחד המקיף עוצב כל ספר התורה הקדוש ביותר לעם היהודי שניתנה לעם ישראל במעמד הר סיני, לכן מן הראוי לשמור אותו בסקטור מכובד ונאה ככל האפשר בבית הכנסת התיק לספר אומנות נפתח כמו דלת והמגילה של הקלף עליו כתוב הספר אומנות מיוחדת, מועבר מחלק אחד לחלק השני לצורך הקריאה בתורה. התיבה לספר תורה ברוב הפעמים מחוייבת עץ ומעוטרת בעיטורים שונים כמו בדי קטיפה ומתכות יקרות תכשיטי זהב וכסף, הסגנון הנ"ל השייך הארגזים לספר מקצוע מצורי ברוב הפעמים אצל הקהילות הנקרא עדות המזרח אשר נפתחת כמו דלת ומגילת הקלף מועברת מחלק אדם להפריד ה-3 לצורך קריאתה. התיבה, מורכבת בעיקר מעץ, נוני מעוטרת בשלל עיטורים, החלו ב מבדים וכלה במתכות יקרות (כסף או זהב). סגנון זה מצוי ברוב קהילות המזרח למעשה במרבית הקהילות הנפוצות במזרח התיכון ומזרחה משם ובפרט במצרים, בארץ ישראל (למעט של האשכנזים)
Created7 Dec 2019
Total credit0
Recent average credit0
DNA@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
SubsetSum@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Wildlife@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Cross-project statsBOINCstats.com
Free-DC
SETIBZH
CountryBangladesh
TypeNone
Members
Founder NikolasBarton
New members in last day0
Total members1 (view)
Active members0 (view)
Members with credit0 (view)