سرمایه گذاری در منطقه ۲۲

Team info
Descriptionسرمایه گذاری در منطقه ۲۲ | املاک منطقه 22 و دریاچه چیتگر✔️ https://40-30.co/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%db%b2%db%b2/
Created18 Nov 2019
Web sitehttp://40-30.co/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-%db%b2%db%b2/
Total credit0
Recent average credit0
DNA@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
SubsetSum@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Wildlife@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Cross-project statsBOINCstats.com
Free-DC
SETIBZH
CountryNone
TypeNone
Members
Founder fdp150jtke
New members in last day0
Total members1 (view)
Active members0 (view)
Members with credit0 (view)