استاد مسعودی

Team info
Descriptionوبسایت رسمی استاد امیر مسعودی | مشاوره و برنامه ریزی کنکور | مدرس فیزیک و ریاضی کنکور http://masoudikonkour.com/
Created18 Nov 2019
Web sitehttp://masoudikonkour.com
Total credit0
Recent average credit0
DNA@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
SubsetSum@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Wildlife@Home credit0 total, 0.00 average (0 tasks)
Cross-project statsSETIBZH
Free-DC
BOINCstats.com
CountryNone
TypeNone
Members
Founder zvc432eug
New members in last day0
Total members1 (view)
Active members0 (view)
Members with credit0 (view)